Navigace

Rozhodnutí ředitelky DD o omezení návštěv dětí, změna k 29. 4. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a postupnému uvolňování situace ve státě měním podmínky pro návštěvy dětí v DD Dolní Čermná. Návštěvy mohou probíhat v areálu DD – na zahradě obou domovů, v jídelnách obou domovů. V případě, že zákonný zástupce nebo hostitel podepíše formulář Převzetí odpovědnosti za dítě, může s ním na vycházku – vždy po dohodě se sloužícím vychovatelem. Zákonní zástupci a hostitelé podepíší při vstupu do DD nebo při podpisu převzetí odpovědnosti prohlášení o bezinfekčnosti. Prosím o nahlášení návštěv p. Vrabcové, je třeba zajistit dezinfekci místností po ukončení návštěvy. Při návštěvách platí dodržování hygienických opatření – nošení roušky, omezení kontaktu, dezinfekce rukou.

 

Mgr. Stanislava Švarcová

ředitelka DD