Menu

Dětský domov Dolní Čermná je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Je organizován jako školské zařízení rodinného typu poskytující komplexní péči dětem a mládeži ve věku od tří do osmnácti let, respektive do ukončení přípravy na budoucí povolání, kterým byla soudem uložena ústavní výchova, nebo bylo vydáno předběžné opatření. Předmětem činnosti je výchova, ubytování a stravování dětí a žáků v rámci výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření v souladu s právními předpisy, zejména zákonem 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Po transformaci Dětský domov Dolní Čermná 7 rodinných skupin – 3 v Dolní Čermné, a 4 na odloučených bytech v Žichlínku, Letohradě, Lanškrouně. Kapacita zařízení je 44 lůžek. Cílem výchovné práce je vytvoření rodinného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb, které by rozvíjelo vědomosti, dovednosti a návyky dětí vzhledem k jejich zájmům a individuálním potřebám.  Součástí výchovné práce je vedení dětí k sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy mohly úspěšně zapojit do života společnosti.